miljöbron

Miljöbron. Med nytänkande studenter skapar vi ett hållbart näringsliv! Miljöbron är en plattform för samverkan mellan studenter och näringsliv. Vi förmedlar uppdrag, projektarbeten samt kandidat- och masteruppsatser som du genomför i samarbete med en verksamhet. Vi erbjuder dig som student en möjlighet att använda. Miljöbron är en ideell organisation vars mål är att verka för att skapa kontakter mellan högskola och näringsliv genom att förmedla konkreta, väldefinierade och tidsbegränsade projekt som studenter kan genomföra ute på företag. Den gemensamma nämnaren för samtliga projekt är miljö och hållbar. Miljöbron vänder sig främst till små och medelstora företag i Västra Götaland. Ditt företag kan till exempel få hjälp med miljöutredning, energieffektivisering, produktutveckling, resvaneundersökning, avfallsfrågor, hållbar marknadsföring, miljöekonomi, miljörätt, kemikaliefrågor och miljöpolicy. All hjälp är kostnadsfri.

Miljöbron - FFC

Näringslivsutveckling i Trollhättan Företagsklimax Dialogmöten Nätverk och organisationer Företagarföreningar Nystartade bolag Fakta om näringslivet Näringslivsregister Företag, stöd och rådgivning Näringslivsrådet Projekt och insatser Lediga jobb Mark och lokaler Tillstånd, regler och tillsyn Upphandling och inköp Arbetsmarknad Näringslivets nyhetsbrev Trollhättan Convention Bureau Internationellt arbete. Tipsa en vän Till e-post Obligatoriskt fält. Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 83 Trollhättan 50 00 Näringslivsenheten. Från e-post Obligatoriskt fält. För att anpassa till de behov som finns både i näringslivet och inom akademin förmedlar Miljöbron projekt som kan variera i tid från 20 timmar till 20 veckor. Person Näringslivschef Dick Eriksson 68 10 29 00 dick. Till innehåll på sidan. Genom projekten får små och medelstora företag, inom alla typer av branscher tillgång till gotland grand national 2018 senaste kunskapen, möjlighet att kostnadsfritt lån pengar sitt miljö- och hållbarhetsarbete och rättsregler med potentiella arbetstagare. Miljöbron är en ideell organisation  vars uppdatera ål är att verka för att skapa kontakter norrhult högskola och näringsliv genom att förmedla konkreta, väldefinierade och tidsbegränsade projekt som studenter kan genomföra ute på företag. Till innehåll på sidan. Läs mer om Miljöbron här. Den gemensamma nämnaren för samtliga projekt är miljö och hållbar utveckling. Från e-post Obligatoriskt fält. miljöbron