mutationer

Jag har skrivit ett tidigare inlägg på temat DNA och mutationer. Det var en presentation av mina anteckningar från en basgruppsträff, då vi gick igenom terminens femte utgångspunkt. Här kommer jag att fördjupa samma tema lite, men nu gör jag det utifrån mina anteckningar från föreläsningen på samma. En mutation är en förändring i arvsmassan. Mutationer kan vara positiva för organismen, men de kan också vara skadliga. Ibland har de ingen effekt alls. Mutationer är nödvändiga för att evolutionen ska ske. Sker mutationen i könscellerna får barnen en mutation som föräldrarna saknar. Uppstår mutationen i andra celler än. Arvsmassan är uppbyggd av DNA, som är packad i kromosomer, som nedärvs. Kromosomerna består av två delar, en av fadern och en av modern. I kromosomerna ligger generna eller arvsanlagen. I dem finns informationen om hur en organism är uppbyggd, vilka egenskaper den har, hur den ser ut, vad den är bra på och.

Mutationer Video

Genteknikens grunder mutationer

Mutationer - som

Tyvärr, din blogg kan inte dela inlägg via e-post. I gentekniksammanhang är en mottagarorganism en organism som fått främmande genetiskt material. Går lätt att fixa till alla arbeten här så att de går omärkta igenom urkund t. Translation Translation är den process i cellen där mRNA översätts till protein. Detta kom man fram till genom forskning under talet.