komplementera

Übersetzung für att komplementera ngt im Schwedisch-Deutsch-Wörterbuch teikinri.info komplementera. göra komplett; fylla ut så att det blir fullständigt. Det nya systemet är avsett att komplementera, inte ersätta, de vanliga säkerhetssystemen, och det behövs då det gamla systemet var effektivt och lättarbetat, men visade sig innehålla vissa luckor. Synonymer och motsatsord till komplementera. Vad betyder komplementera? Se exempel på hur komplementera används. Hitta synonymer till fler ord gratis i synonymordboken.

Komplementera - beskare Dayviews

Far better to adopt a mutual recognition approach, he argued. Förutom konventionella lån till fast ränta och komplementerande lån till justerbar ränta - där räntan fastställs för enbart en del av löptiden - har tillkommit lån till rörlig ränta och konvertibla lån, som innebär att ett lån med rörlig ränta omvandlas till ett lån med fast ränta. Komplementerande kontroll skall utövas fortsättningsvis då ett beslut om att detta skall upphöra, när det inte finns någon alternativ icke-sektoriell kontrollmetod, troligtvis skulle leda till att de problem som var orsaken till att gemenskapsreglema introducerades skulle återuppstå. John PURVIS EPPED, Scotland took the view that the proposed system was unfair since national lorry drivers could be using the system for the whole of the year, whereas foreign drivers would probably only make occasional use. Swedish Patienters rörlighet bör komplettera , inte ersätta, utbudet av hälsovård på hemorten. Livet utomlands Magasin Praktikplatser. Swedish Dessa två aspekter är varken oförenliga eller motsägelsefulla, utan kan komplettera varandra. komplementera

Komplementera Video

Tidlösa människan